Otvori glavni meni
Govorno područje jezika plemena Karankawa

Karankawa su indijansko pleme u SAD-u.

Jezik im je izumro.