Javna cesta je svaka cesta (površina) u Hrvatskoj od općeg značenja za promet kojom se svatko može slobodno koristiti i kretati uz uvjete određene Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i koju je nadležno tijelo proglasilo javnom cestom.