Izbor za papu 1118.

Izbor za papu 1118. godine održan je 24. januara 1118. On je obavljen tri dana nakon smrti pape Paskala II. Tada je još uvijek trajala borba za investituru; Rim je prethodno bio okupiran od trupa rimsko-njemačkog cara Heinricha V, te se Paskal II vratio u grad tek nakon njihovog povlačenja. Njegova smrt je donijela političku nestabilnost, s obzirom da je car imao brojne pristaše u gradskoj aristokraciji. Zbor kardinala, koji je prema različitim izvorima brojao između 41 i 49 osoba (među kojima i nekoliko budućih papa), se okupio u benediktinskom samostanu na Palatinu; svi njegovi članovi su bili imenovani od strana Paskala II, s izuzetkom papskog kancelara Giovanija Coniuloa, imenovanog od strane Paskalovog prethodnika Urbana II.

Kardinali su upravo Coniuoloa izabrali za novog papu, koji je uzeo ime Gelazije II. Međutim, novog papu je nedugo potom zarobio baron Cenzio II Frangipani. U martu iste godine je kratoktrajni ustanak oslobodio Gelazija II, ali je brzo morao bježati u Francusku; u Rimu se pak ustoličio antipapa Grgur VIII.