Inkubacija (medicina)

Inkubacija ili inkubacioni period u medicini označava vrijeme od trenutka kada je organizam izložen patogenim klicama, kemijskim agensima ili radijaciji pa do trenutka nastupanja simptoma.

Neke osobe mogu biti kliconoše, odnosno sve vrijeme biti inficinirane a da same ne razviju simptome infektivne bolesti.

Periodi inkubacije često variraju s obzirom na bolest, odnosno na bolesnika, s time da je inkubacija obično duža kod odraslih nego kod djece.

Primjeri perioda inkubacijeUredi

V. takođerUredi

  Molimo Vas, obratite pažnju na važno upozorenje u vezi tema o zdravlju (medicini).