Informaciona RNK

VG9
(Preusmjereno sa stranice Informacijska RNK)

Informacione RNK (iRNK) su nazvane po tome što nose informacije, odnosno uputstva o redosledu aminokiselina u proteinima koji će se sintetisati po njima. Njih ima onoliko vrsta koliko i polipeptidnih lanaca u datoj ćeliji, pošto od redosleda nukleotida u njima zavisi kojim će se redom aminokiseline spajati u molekul proteina. Pošto sve ćelije jednog organizma ne proizvode iste proteine, informacione RNK će se razlikovati u različitim tipovima ćelija. Osim toga, pri različitim fiziološkim uslovima, njihov sastav će se menjati i u istim ćelijama.

Vidi još

uredi

Literatura

uredi
 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Lazarević, M: Ogledi iz medicinske genetike, Beograd, 1986.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 • Šerban, Nada: ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001