Huo Jun (? -216) je bio kineski vojskovođa iz doba kraja dinastije Han, koji je služio gospodara rata Liu Biaoa, a potom Liu Beija. Za vrijeme Liu Beijevog osvajanja Sečuana istakao se obranom prijevoja Jiameng od višestruko nadmoćnijih Liu Zhangovih snaga, a potom u borbi protiv Ma Chaoa. Kasnije mu se pridružio Meng Da sa kojim je vodio neuspješne borbe protiv Cao Caovih snaga u Hanzhongu.

Huo Jun
Tradicionalni kineski 霍峻
Pojednostavljeni kineski 霍峻
Ovo je kinesko ime; porodično ime je Huo.

V. takođerUredi