Hospitalistika

Hospitalistika je medicinska specijalnost koja postoji u nekim zemljama kao grana interne ili obiteljske medicine, a bavi se skrbi za akutne hospitalizirane pacijente. Liječnici čiji je primarni profesionalni fokus na skrbi za hospitalizirane pacijente samo dok su u bolnici nazivaju se hospitalistima.[1] Porijeklom iz Sjedinjenih Država, ova vrsta medicinske prakse proširila se na Australiju i Kanadu.

Hospitalisti ne moraju nužno polagati poseban specijalistički ispit iz hospitalistike.

Pojam hospitalista skovali su Robert Wachter i Lee Goldman u članku New England Journal of Medicine iz 1996. godine.[2]

Hospitalistika obuhvaća akutnu skrb za pacijente, edukaciju, istraživački rad, te  izvršno vodstvo vezano uz bolničku skrb. Hospitalistika je, poput hitne medicine, specijalnost koja se organizira oko mjesta skrbi (bolnice), a ne organa (poput kardiologije), bolesti (poput onkologije) ili dobi pacijenta (poput pedijatrije).

IzvoriUredi

  1. Pantilat, Steve (February 2006). "What is a Hospitalist?". The Hospitalist (The Society of Hospital Medicine). Pristupljeno 1 March 2017. 
  2. Wachter R; Goldman L (1996). "The emerging role of "hospitalists" in the American health care system". N Engl J Med 335 (7): 514–7. PMID 8672160. doi:10.1056/NEJM199608153350713.