Onkologija je područje medicine koje se bavi prevencijom, dijagnostikom i terapijom raka i tumora.

Liječnik specijalist onkologije naziva se onkolog.