z - zenit, z' - nadir, S - južna točka, N - sjeverna točka, E - istočna točka, W - zapadna točka. Zelenom bojom predstavljena je visina date zvijezde, a crvenom azimut.

Horizontska visina (h) predstavlja kutnu udaljenost nebeskog tijela od horizonta, mjereno u ravni normalnoj na horizont i mjeri se od horizonta do nebeskog paralela na kome se dato tijelo nalazi. Visina može biti pozitivna (0° – +90°) za tijela koja se nalaze iznad horizonta odnosno negativna (0° – -90°) za tijela koja se nalaze ispod horizonta. Centar kuta horizontske visine je sam promatrač.

Zenitna daljina (z) je koordinata koja predstavlja dopunu visini, odnosno kutnu udaljenost paralela datog tijela od zenita. Može se nalaziti u intervalu (0° – 180°).

VezeUredi