Historija arapskog Egipta

Ovaj članak je dio serije
Historija Egipta.
Drevni Egipat
Ahemenidski Egipat
Ptolemejski Egipat
Rimski Egipat
Kršćanski Egipat
Arapski Egipat
Osmanski Egipat
Dinastija Muhammada Alija
Moderni Egipat
Egipćani

U historiji Egipta izraz arapski period (rjeđe islamski period) označava vremenski period koji otprilike odgovara srednjem vijeku u evropskoj historiji. On je otpočeo 642. sa muslimanskim osvajanjem kojim je okončana dotadašnja bizantska (rimska) vlast, a završio 1517. kada je Egipat pripojen Osmanskom Carstvu. Taj je period karakterizirala islamizacija odnosno arabizacija Egipta, tokom koje je tamošnje stanovništvo od osvajača i njihovih potomaka prihvatilo islam kao svoju religiju, te arapski jezik i arapsku kulturu, zahvaljujući čemu se Egipat smatra jednim od ključnih dijelova arapskog i islamskog svijeta.

Egipat je nakon osvajanja 642. dospio pod vlast globalne islamske države - Rašidunskog, a potom Omejadskog Kalifata, kome je bio jedna od najbogatijih i najvažnijih provincija. Proces preobraćenja na islam je ispočetka išao sporo; novi arapski vlastodršci su zadržali nekadašnju bizantsku upravnu strukturu i grčki kao službeni jezik; on je arapskim zamijenjen tek nakon nekoliko decenija. Lokalno stanovništvo, koje su činili kršćanski Kopti je u prvom vijeku arapske vlasti često dizalo ustanke, najviše zbog visokih poreza; oni su se posebno intenzivirali pred kraj vladavine omejadskih kalifa, kao i na početku vladavine abasidskih kalifa, koji su oko 750. preuzeli Egipat. Sljedećih je godina pod Abasidima Egipat postao izuzetno bogata i prosperitetna pokrajina, a posebno se razvijala nauka i kultura, zbog čega se Egipat smatra jednim od najvažnijih središta tzv. zlatnog doba islama. U 9. vijeku je, pak, došlo do slabljenja abasidske vlasti, pa su Egiptom zavladali de facto nezavisni emiri (guverneri) iz dinastija Tulunida, a kasnije i iz dinastija Išhidida. Godine 969. je pak Egipat pao pod vlast ismailitskog Fatimidskog Kalifata, koji je, pak, pod svoju vlast uzeo i Siriju i Palestinu. U 11. vijeku su sukobe sa Abasidima zamijenili križarima koji su osvojili Palestinu, i neko vrijeme čak pokušavali zauzeti Egipat. Zbog toga je vlast Fatimida oslabila, i 1174. je Saladin vratio Egipat pod formalnu vlast abasidskih kalifa. Tada su kao vladari Egipta zavladali Ajubidi, a njih su 1252. smijenili Mameluci. Mamelučki Sultanat (Kairo) se održao sve do osmanskog osvajanja; osmanski vlastodršci su, međutim, zadržali Mameluke kao svoje vazalne vladare sve do 19. vijeka.