Hipotekarni agent

Hipotekarni agent ili hipotekarni broker je važna karika pri odobravanju stambenih kredita. Pripadaju široj grupi finansijskih brokera agenata.

U SAD ih ima pola miliona.