Hidroelektrana Jablanica

Hidroelektrana Jablanica smještena je na obali rijeke Neretve, opština Jablanica, Bosna i Hercegovina. Predstavlja prvo i najveće hidroenergetsko postrojenje izgrađeno na rijeci Neretvi. Puštena je u rad 1955. godine.[1]

Brana na Neretvi čijom izgradnjom je stvoreno Jablaničko jezero

Građena je u dvije faze, od 1947. do 1955, i od 1955. do 1958. Branu na Neretvi je gradilo 5.000 do 6.000 mladih brigadira iz cijele Jugoslavije i Evrope. Proizvodnja električne energije započela je u februaru 1955. Nakon izgradnje bila je najveći hidroenergetski objekat u bivšoj SFRJ.[2]

Karakteristike

uredi

Akumulacijom hidroelektrane (Jablaničko jezero) obuhvaćene su vode Neretve i svih njenih pritoka uzvodno od Jablanice. Podizanjem visoke lučno-gravitacione brane visoke 85 metara, stvoreno je akumulaciono jezero maksimalne dužine 30 kilometara, koje se proteže uz Neretvu do Konjica, a uz rijeku Ramu do sela Gračaca. Najkraćom trasom između jezera i mjesta gdje je smještena mašinska hala u Jablanici, voda se na turbine dovodi kroz dva tunela dužine oko dva kilometra i pri tome se koristi maksimalni pad od 111 metara.

  • Elektrana je derivaciona, za sezonsko izravnanje
  • Instalirana snaga - 196,98 MW ( 6 x 32,83 MW)
  • Šest agregata s Francisovim turbinama).
  • Prosječna godišnja proizvodnja – 770 GWh, na bazi 70% vjerovatnoće pojave dotoka iz aktuelnog hidrološkog niza (1989.-2018.godina)[3]

Sveobuhvatna revitalizacija HE (šest agregata i dio prateće opreme) okončana je 2008. godine. Revitalizacijom je instalirani kapacitet povećan sa 150 MW na 180 MW i radni vijek HE produžen za narednih 30 do 40 godina.

Izvori

uredi