Hanti su ugrofinski narod, koji pretežno živi u Rusiji, odnosno u autonomnom okrugu Hantija-Mansija, u kojem čine oko 1% stanovništva, i u kojem predstavljaju četvrti narod po brojnosti, posle Rusa (66%), Ukrajinaca (12%) i Tatara (8%).

Pripadnici naroda Hanti prodaju ribu na cesti

Hanti su većinom pravoslavne veroispovesti, ali su sačuvali i tradicionalna verovanja (šamanstvo, totemizam).

Govore hantskim jezikom, koji spada u ugrofinsku grupu uralske porodice jezika.

Ukupno ih ima oko 12.000. Narodi Hanti i Mansi su u literaturi poznati i kao Obski Ugri, a njihovi jezici su najsličniji mađarskom.

Eksterni linkovi uredi