Za ostala značenja, vidi Hafiz (razvrstavanje).

Hafiz je naziv kojim muslimani oslovljavaju osobu obično islamske veroispovesti, koja napamet poznaje celi Kuran. Takve osobe su veoma cenjene među muslimanskim vernicima i oni obično koriste Hafiz kao titulu ispred imena, slično upotrebi dr. titule za akademskog ili medicinskog doktora. Za hafiza ženskog roda se koristi izraz hafiza.