HOS

  1. kratica za Hrvatske obrambene snage
  2. kratica za Hrvatski obrambeni savez
  3. kratica za Hrvatski odbojkaški savez
  4. kratica za Hrvatski orlovski savez (organizacija prije 2. svjetskog rata) (Zidar)
  5. kratica za Hrvatske oružane snage (u NDH)
  6. kratica za Helsinški odbor Srbije
  7. u engleskim biblijskim tekstovima oznaka biblijske Knjige Ozijeve (engl. Hosea, hrvatski: Hošea ili Ozej, srpski Osija)
  8. njemačka kratica za Heeresoffizierschule (vojna oficirska škola) (Njemačke kratice)
  9. bugarska kratica za hidromeliorativna opitna stancija (Bugarske kratice)