HAB

višeznačna odrednica na Vikimediji

HAB

  1. hrvatska državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
  2. (Hab) kratica biblijske knjige proroka Habakuka
  3. kratica za Hawaii Association of the Blind
  4. kratica za Hercog August Bibliothek (Njemačka)
  5. kratica za Horn of Africa Bulletin
  6. (Hab) rijeka na jugu Pakistana, utječe u Arapsko more blizu Karachija (Karači)