Gvadalupij

(Preusmjereno sa stranice Guadalupij)

Guadalupij je druga od tri epohe permija, koja je trajala od oko prije 270 do prije 260 miliona godina. U ovoj epohi su bujali koraljni grebeni u plitkim morima, a na kopnu su pelikosaure zamijenili rani terapsidi.

Permski period
Cisural Gvadalupij Loping
Aselij Sakmar Roadij Vordij Vukjapingij
Artinsk Kungur Kapitan Čangsingij