Gravimetrijska analiza

Gravimetrijska analiza obuhvata skup metoda analitičke hemije za kvantitativno određivanje sastojaka na osnovu mase.[1][2][3][4][5][6]

Gravimetrijska analiza
Analitička vaga
KlasifikacijaGravimetrija
UzorciČvrsto agregatno stanjes
Tečnosti
Druge tehnike
SrodnoPrecipitacija
Titracija

U većini slučaja, uzorak se prvo mora pretvori u čvrsto stanje precipitacijom sa odgovarajućim reagensom. Talog se može sakupiti filtracijom, oprati, osušiti da bi se odstranila vlaga i imeriti. Količina materijala u originalnom uzorku se zatim može izračunati iz mase taloga i njegove hemijske kompozicije.

U drugim slučajevima, jednostavnije je da se analizirani sastojak ukloni isparavanjem. On se može sakupiti u kriogenoj klopci, ili u nekom apsorbujućem materijalu kao što je aktivni ugalj -- i direktno meriti. Alternativno, uzorak se može meriti pre i posle sušenja. Ovo je posebno korisno u određivanju sadržaja vode kompleksnih materijala kao što je hrana.

Literatura

uredi
  1. Holler, F. James; Skoog, Douglas A.; West, Donald M. (1996). Fundamentals of analytical chemistry. Philadelphia: Saunders College Pub. ISBN 0-03-005938-0. 
  2. Hulanicki A. (1987). Reactions of Acids and Bases in Analytical Chemistry. Horwood. ISBN 0853123306. 
  3. R. Mihajlović, Kvantitativna hemijska analiza (praktikum), Kragujevac, 1998.
  4. J. Savić, M. savić, Osnovi analitičke hemije, Svjetlost, sarajevo, 1987.
  5. T. Šuranji, I. Žigrai, Osnovi kvantitativne hemijske analize, Novi Sad, 1997.
  6. D. Skug, D. Vest, DŽ. Holer, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

Spoljašnje veze

uredi