Grafiti su skrabotine likovno ili pismeno izrazene na javnim povrsinama. Reč grafiti je nastala od italijanske reči "graffito" sto znači škrabati, a koren vuče od stare grčke reči "graphein" koja znači pisati.

Postoje još od stare Grčke i Rima, a savremena istorija grafita počela je 1968. kada grafiti počinju da se javljaju po njujorškom metrou. Iako su za crtače i uživaoce grafiti oni umetničko delo, u mnogim zemljama su zabranjeni zakonom i tretiraju se kao vandalizam.