Gospel (koji na engleskom jeziku znači evanđelje) je naziv za stil religiozne muzike koja je nastala u crnačkim crkvama SAD 1930-ih, a u širem smislu se primjenjuje i na religioznu muziku koju su komponirali i izvodili i bijelci s američkog Juga.

Crnački i bjelački gospel dijele zajednički izvor u metodističkim himnama, a povremeno su crnci i bijelci pjevali iste pjesme - ali je stroga podjela na crnačke i bjelačke crkve dovela do oštre podjele na crni i bijeli gospel, koja postoji i danas usprkos velikih napora za integracijom.

Gospel muzika - u obje tradicije - se odlikuje izvođačima koji je izvode isključivo u vjerske svrhe. No, s vremenom su se pojavili gospel umjetnici koji ga koriste u svjetovnom kontekstu, ponekad čak i u noćnim klubovima. Zahvaljajući tome, gospel je s vremenom stekao značajan uticaj na američku zabavnu muziku i doprinio stvaranju novih muzičkih stilova kao je npr. soul.