Glaukofan je mineral iz grupe amfibola, koji je dobio ime od grčke reči koja znači "onaj koji se čini plavim". Hemijska formula glaukofana je Na2(Mg,Fe)3Al2Si8O22(OH)2 i on kristališe monoklinično.

Glaukofan

Generalno
KategorijaMineral
Hemijska formulaNa2(Mg,Fe)3Al2Si8O22(OH)2
Identifikacija
Kristalna sistemamonoklinična
Cepljivostsavršena po {110}
Tvrdina po Mosu5-6
Relativna gustina3,08-3,20 g/cm³

Vidi još Uredi