De origine actibusque Getarum (na latinskom: O porijeklu i djelima Gota), skraćeno Getica ili Getika, je knjiga koju je 551. u Konstantinopolisu objavio bizantski historičar Jordan. Predstavlja sažetak danas izgubljene knjige Libri XII De Rebus Gestis Gothorum post-rimskog historičara Kasiodora posvećene historiji gotskog naroda. Predstavlja jedan od važnijih tekstova za kasnije historičare, s obzirom da predstavlja rijedak pisani i suvremeni izvor o Gotima, kao i drugim narodima koji su vladali Zapadnom Evropom za vrijeme Velike seobe naroda; također predstavlja jedan od najranijih pisanih izvora koji opisuje običaje Slavena.

S druge strane, vrijednost Getike, koja je "otkrivena" tek u 15. vijeku, je predmet rasprave među historičarima, s obzirom da se u njoj često miješaju mitološki sa historijskim događajima, odnosno Gote se pokušava dovesti u vezu s drugim narodima, ličnostima i događajima iz ranijeg antičkog perioda.

Tekst je, s druge strane, zanimljiv i lingvistima zbog toga što je napisan na kasnom latinskom jeziku, odnosno što pruža brojne primjere promjena koje su se u latinskom dogodile za vrijeme propadanja Zapadnog Carstva.

Eksterni linkovi

uredi