Geomehanika je dio mehanike koji proučava fizikalna svojstva tla i stijena, mehanika tla i mehanika stijena.