Gameti su polne ćelije koje se stvaraju putem mejoze* te sadrže haploidan broj hromozoma.

  • redukciona deoba, smanjuje se broj hromozoma na pola u odnosu na majku ćeliju

Kod jednoćelijskih životinja, protozoa, gameti mogu biti:

  • izogameti, koji su međusobno isti; proces njihovog spajanja naziva se izogamija;
  • anizogameti se međusobno razlikuju i morfološki i po ponašanju (po veličini i izgledu):
    1. mikrogameti su sitniji, pokretni (imaju bičeve, muški gameti slični spermatozoidima višećelijskih životinja;
    2. makrogameti su krupni i liče na jajne ćelije višećelijskih životinja.

Proces spajanja anizogameta naziva se anizogamija.

Kod višećelijskih životinja obrazuju se dve vrste gameta:

Jajne ćelije(ženski gameti) stvaraju se u ovarijumima(jajnicima), spermatozoidi(muški gameti) stvaraju se u testisima(semenicima). Kako se ovarijumi i testisi razvijaju u različitim jedinkama - ženkama, odnosno mužjacima to je polni dimorfizam. Kod malog broja jedinki oba tipa polnih organa stvaraju se u jednoj jedinki (kišne gliste, mekušci, metilji, pantljičare) to se naziva hermafroditizam, odnosno dvopolnost. Iako se u jednom telu stvaraju oba pola oplođenje je najčešće između dve jedinke (mada postoji i samooplodnja-partenogeneza)

  • Jajne ćelije su obično krupne i nepokretne, a spermatozoidi sitni i pokretni.

Eksterni linkovi

uredi