Gaj Oktavije (Gaius Octavius, cca. 100. pne. - 59. pne.) bio je rimski političar iz doba kasne Republike, najpoznatiji po tome što je bio otac prvog cara Augusta.

Bista za koju se pretpostavlja da prikazuje lik Gaja Oktavija, cca. 60 BC, Minhenska Gliptoteka

Oktavije, koji je - prema nekim izvorima bio potomak plebejskog tribuna Marka Oktavija, odnosno u dalekom srodstvu s konzulom Gnejem Oktavijem - pripadao je plebejskom ogranku viteške porodice Oktavijevaca. Njegovi preci su bili poznati po izuzetnoj dugovječnosti, pa se tako djed Gaj Oktavije spominje kao vojni tribun na Siciliji u doba drugog punskog rata, a otac Gaj Oktavije je bio općinski magistrat. Sam Gaj je odrastao u relativnom siromaštvu, te se kao novus homo morao teško boriti da bi bio prihvaćen u Senat.

Gaj Oktavije je bio oženjen dva puta. Njegova prva supruga je bila izvjesna Anharija iz istoimenog plebejskog roda. S njom je imao kćer Oktaviju, kasnije historičarima poznatu kao Oktavija Starija. Kako je brak s Anharijom završio, nije poznato.

Drugi put se oženio za Aciju Balbu Cezoniju, koja je rodbinski bila povezana s trijumvirima Pompejem i Julijem Cezarom. S njom je imao dvoje djece: Oktaviju Mlađu i Oktavijana, kasnije poznatog kao August.

Političku karijeru je otpočeo kao kvestor godine 70. pne. Godine 61. pne. je izabran za pretora, a potom imenovan za propretora u Makedoniji. Tamo se istakao čestitošću i uspješnom obranom od iznenadnog napada tračkog plemena Besa. Ciceron je u svojim djelima hvalio njegove diplomatske sposobnosti. Po isteku mandata je putovao za Rim kako bi počeo kampanju za konzula. Na putu se razbolio i umro, navodno u istom gradu gdje će sedam decenija kasnije umrijeti i njegov sin. Supruga mu je kasnije preudala za Lucija Marcija Filipa.

August, koji je u trenutku njegove smrti bio malo dijete, odao mu je priznanje natpisom na Forumu.

Izvori uredi

  • Svetonije - Dvanaest Cezara
  • Augustus: The Life of Rome's First Emperor; by Anthony Everitt