Akronim od eng: Gang of Four (Četvoročlana banda). Predstavlja grupu autora: Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson i John Vlissides koji daju značajan doprinos programerskoj teoriji objavljivanjem knjige "Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software"(ISBN 0-201-63361-2).

Tema ove knjige su Programerski uzori. Ovde se oni dele u tri kategorije uzora: