Freeware (od riječi "free" - besplatno i "software") je računalni softver koji je dostupan za korištenje besplatno, u kontrastu s komercijalnim softverom koji se tipično prodaje za dobit. Za razliku od slobodnog softvera otvorenog koda (engl. open source software) kod freeware programa autor zadržava vlasnička prava na program (ili igru) tako da njegova promjena od strane korisnika nije dopuštena.

Termin je izmislio Andrew Fluegelman (1943. - 1985.). On je želio prodati komunikacijski program PC Talk koji je izradio u ljeto 1982. ali za koji nije želio koristiti tradicionalne metode distribucije zbog njihove cijene. Fluegelman je zapravo distribuirao PC Talk procesom koji je danas poznat pod nazivom shareware. Dakle, današnja definicija freewarea nije ista kao originalni Fluegelmanov koncept.

Izraz freeware je posve drukčiji od izraza softver otvorenog koda (čiji je programski kod dostupan te se može mijenjati od strane korisnika), a također i od sharewarea (koji je potrebno platiti nakon besplatnog probnog perioda ili za dodatnu funcionalnost). Freeware je "besplatan samo za osobnu, nekomercijalnu potrebu".

Softver klasificiran kao freeware je besplatno licenciran te je potpuno funkcionalan neograničeno vrijeme, ili je pak riječ o "okljaštrenoj" verziji nekog programa sa samo osnovnim funkcijama, čija je puna verzija, dakle ona koja ne sadržava samo osnovne mogućnosti, dostupna komercijalno ili kao shareware.

Neki od freeware programa

uredi

Eksterni linkovi

uredi