Fotometrija

Termin fotometrija ima više značenja.