Formula je kratki simbolički zapis koji se upotrebljava u matematici, prirodnim naukama, tehnici ili kemiji za opis odnosa između različitih količina.

V. također uredi