Fonologija srpskohrvatskog jezika

fonologija srpskohrvatskog jezika. Fonemski inventar srpskohrvatskog standardnog jezika obuhvaća 31 fonem, pri čemu ima 26 neslogotvornih i 5 slogotvornih fonema. Slogotvorni fonemi mogu se dalje podijeliti na duge i kratke, zavisno od akcenta. Prozodijski inventar srpskohrvatskog standardnog jezika čine dva akcenta, kratki i dugi. Kombinira li se njihova kvantiteta s tonom, koji može biti silazni ili uzlazni, dobivaju se četiri različita naglaska: kratki uzlazni i dugi uzlazni te kratki silazni i dugi silazni naglasak.

Od varijacija fonemâ, alofonâ, u srpskohrvatskom se mogu razlikovati: [ŋ], [d͡z], [ɣ], [v], [ɕ] i [ʑ].

Vidi još uredi