Fleš mob (engl. flash mob) je grupa ljudi koja se iznenada sastaje na unapred dogovorenom mestu, izvede neobični i naizgled besmisleni performans (svi istovremeno otvore kišobrane, svi legnu na pod...) u kratkom vremenu, a zatim se raziđu. Obično su ciljevi zabava, satira ili umetnički performans. Fleš mob se organizuje putem telekomunikacionih tehnologija – mobilni telefoni, SMS, e-mailovi, Facebook...

Flash mob (bitka jastucima) u Torontu

Termin koji je u upotrebi se ne odnosi na događaje vezane za politiku (npr. protesti), komercijalne prezentacije, reklame koje organizuju reklamne agencije.

Primer sa YouTube-a uredi