Zabava je emocionalna diverzija koja ima za cilj držati pažnju gledalaca ili sudionika.

Oblici zabave su:


V. također