Fileter (grčki: Φιλέταιρος, Philétairos, ccaa. 343. pne,–263. pne.) bio je helenistički maloazijski vladar, poznat kao osnivač Atalidske dinastije u Pergamu.

Fileter na tetradrahmi Atala I. Britanski muzej.

Rođen je u Tieiju (grčki: Tieion),[1] gradiću na crnomorskoj obali Anadolije, između Bitinije na zapadu i Paflagonije na istoku. Otac mu se zvao Atal (grčki: Attalos) a majka Boa mu je rodom bila Paflagonjanka.[2]

Filter je na vlast došao tako što je sudjelovao u Ratovima dijadoha, odnosno nasljednika Aleksandra Velikog. Prvo je služio Antigona I Monoftalmosa, a poslije bitke kod Ipsa i Antigonove pogibije je slućio Lizimaha koji ga je imenovao nadzornikom riznice u Pergamu. .[3] Fileter je služio Lizimaha sve do 282. pne. kada je pao nemilost zbog intriga kraljice Arsinoje te se stavio na raspolaganje Seleuku I Nikatoru.

Fileter je bio eunuh, i kao takav nije mogao imati djece. Zato je posvojio svog nećaka Eumena, koji ga je naslijedio na mjestu pergamskog kralja.

Prethodi:
Atalidski vladar
Slijedi:
Eumen I

Bilješke

uredi
  1. Strabon, 12.3.8.
  2. Hansen, p. 15.
  3. Strabon, 13.4.1.