Za ostala značenja, vidi Fes (razvrstavanje).

Fes (grčki: Φέσι), množina fesovi, ili tarbuš (?) (طربوش) naziv je za (obično) crveni šešir u obliku valjka. Fes je grčkoga porijekla iz bizantskoga razdoblja, ali ubrzo je prihvaćen i od Turaka, a nosili su ga i pripadnici drugih vjera i etničkih skupina u Osmanlijskom Carstvu u 19. stoljeću.

Fes

Fes je kapa od čohe, najčešće crvene boje. Fes je u obliku kupe sa odsječenim vrhom, sa crnim resama koje vise sa vrha. Za vrijeme Bosanskog pašaluka fes je postao dio nošnje bosanskog stanovništva bez obzira na vjersku pripadnost, s tim da su postojale određene razlike u boji, veličini, materijalu i sl. Kasnije je fes postao neizostavni dio tradicionalne nošnje Bošnjaka. Danas ga još uvijek nose imami u Bosni omotanog bijelim platnom, što je poznato kao ahmedija.