Feldmaršal (njem. Feldmarschall), najviši vojnički čin u mnogim zemljama, vrhovni zapovjednik vojske, vojskovođa, maršal; (negdje i generalfeldmaršal). Najviši čin u oružanim snagama Velike Britanije (engl. field marshal), uveden 1736. godine, odgovara činu maršala. U Njemačkoj ustanovljen u XVI. stoljeću, a kasnije ga usvajaju Austrija i 1700. godine Rusija (ruski: генералфельдмаршал; čitaj generalfeljdmaršal). Drugi najviši čin u francuskoj armiji.

Krleža često spominje i čin feldmaršallajtnant (njem. Feldmarschallleutnant) kao jedan od najviših (generalskih) činova u nekadašnjoj austrougarskoj vojsci, podvojvoda, podmaršal, zamjenik vojskovođe. Vujaklija u svom rječniku navodi oblik feldmaršal-lojtnant (njem. Feldmarschall-leutnant). Po Željku Bujasu riječi feldmaršal u američkom engleskom odgovara izraz five-star general.

Godine 1693. princ Eugen Savojski postao je feldmaršal austrijske vojske. Još neki feldmaršali: njemački Johannes Blaskowitz (1883-1948), Paul von Beneckendorf und von Hindenburg (1847-1934), Wilhelm Keitel (general-feldmaršal; 1882-1946), Walther von Reichenau (1884-1942), Erwin Rommel (1891-1944); austrijski Johann Joseph Radetzky (1766-1858); britanski Bernard Law Montgomery (1887-1976)...


Izvori:

  • Bratoljub Klaić: "Rječnik stranih riječi", Zagreb, 1978.
  • Milan Vujaklija: "Leksikon stranih reči i izraza", Beograd, 1991.
  • "Vojni leksikon", Beograd, 1981.
  • Opća enciklopedija JLZ, Zagreb, 1977-1982.
  • "Советский енциклопедический словарь", 1990.
  • "Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language", 1989.
  • Željko Bujas: "Hrvatsko ili srpsko-engleski enciklopedijski rječnik" (A-Lj), Zagreb, 1983.