Fanula Papazoglu

Fanula Papazoglu, istoričarka, rođena je 1917 u Bitoli, Sjeverna Makedonija, umrla 2001. u Beogradu. Otac joj je bio trgovac, majka domaćica.[1]

Od 1921 – 1929. pohađala je osnovno obrazovanje u francuskoj školi pri katoličkom samostanu u Bitoli. Tu je naučila i svirati klavir. Srednje obrazovanje završila je u Trgovačkoj akademiji. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu počela je 1936. god. studirati klasičnu filologiju sa istorijom i arheologijom i završila 1945. god.

Tokom Drugog svjetskog rata, kao član društva studenata, prikupljala je humanitarnu pomoć. Gestapo ju je zajedno sa bratom uhapsio 1942. i poslao u logor na Banjici. Izašla je u aprilu 1943. i nakon nekoliko mjeseci u Sremu se priključila partizanskom pokretu. Poslije rata je radila u Ministarstvima informacija i vanjskih poslova. Za vizantologa Georgija Ostrogorskog se udala 1949. i imala dvoje djece.

Od 1947. postaje asistent na Filozofskom fakultetu, a od 1955 i profesor Antičke istorije. U septembru 1979 postaje direktor Centra za antičku epigrafiju i numizmatiku, koji je na njenu inicijativu osnovan 1969. god. Za vrijeme univerzitetske karijere bila je mentor jednom dijelu budućih doktora nauka.

U martu 1974. postala je dopisni član, a 1983 stalni član SANU. Bila je dopisni član Njemačkog arheološkog društva od 1972. god, počasni doktor Univerziteta u Sorboni od 1982. god. , počasni član Društva filologa u Ateni od 1973. god, i vanjski član Makedonske akademije nauka i umjetnosti od 1973. god. Bila je učesnik velikog broja međunadodnih kongresa iz oblasti antičke istorije.

Dobitnik je Oktobarske nagrade grade Beograda i Sedmojulske nagrade.

Naučni rad uredi

Njen naučni rad najvećim dijelom je obuhvatao izučavanje Antičke Makedonije, što je bila i njena doktorska disertacija.

  • Makedonski gradovi u rimsko doba, 1955.
  • Prilozi istoriji Singidunuma i srednjeg Podunavlja Gornje Mezije, 1957
  • Poreklo i razvoj ilirske države
  • Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba. Tribali, Autarijati, Dardanci, Skordisci i Mezi, 1969
  • Rimski građanski ratovi, 1991
  • Istorija helenizma. Vladavina Aleksandra Makedonskog. Istorija dijadoha.

Literatura uredi

Reference uredi

  1. „Marijana Ricl - Živa antika 67”. Filozofski fakultet, Skopje, 2017. Pristupljeno 9. 2. 2016.