Federativna Narodna Republika Jugoslavija

(Preusmjereno sa stranice FNR Jugoslavija)

Federativna Narodna Republika Jugoslavija (skraćeno FNR Jugoslavija ili FNRJ) je država kasnije poznata kao Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Posle izbora za ustavotvornu skupštinu novembra 1945. godine, država je 29. novembra 1943. preimenovana iz početnog naziva Demokratska Federativna Jugoslavija u Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju. FNRJ je 1963. godine promenila ime u Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija.

Povezano

uredi