Federativna Narodna Republika Jugoslavija

(Preusmjereno sa stranice FNRJ)

Federativna Narodna Republika Jugoslavija (skraćeno FNR Jugoslavija ili FNRJ) je država kasnije poznata kao Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija.

Predsednik savezne vlade Josip Broz Tito potpisuje Deklaraciju o proglašenju Republike (29. novembra 1945)

Posle izbora za ustavotvornu skupštinu novembra 1945. godine, država je 29. novembra 1945. preimenovana iz početnog naziva Demokratska Federativna Jugoslavija u Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju. FNRJ je 1963. godine promenila ime u Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija.

Povezano

uredi