Führer (izgovara se firer) je njemački naziv za vođu koji se ostalim jezicima koristi za označavanje titule koju je nakon smrti njemačkog predsjednika Hindenburga godine 1934. koristio njemački kancelar Adolf Hitler. Time je označen i formalni raskid Trećeg Reicha s ustavnopravnim kontinuitetom Weimarske republike i njenog ustava, koji nije poznavao tu instituciju.

Hitler je tom titulom htio simbolizirati vlastiti autoritet, odnosno u svojoj osobi simbolički sjediniti sjediniti njemačku državu, narod i vladajuću stranku NSDAP, po očitom uzoru na Benita Mussolinija koji je koristio titulu Duce.