Extended play (EP) je ime kojim se nazivaju glazbene ploče ili CD-ovi koji su predugi da bi bili singlovi a prekratki da bi se nazvali albumom. Albumi traju između 25-80 minuta, singlovi između 5-15 minuta, dok EP traje između 15-25 minuta. Za EP se ponekad koristi i izraz mini-album.