Eurovizija (mreža)

(Preusmjereno sa stranice Eurovizija)

Evrovizija je Savez nacionalnih televizija Evrope odnosno naziv za mrežu koju su osnovale nacionalne radiodifuzne organizacije (pretežno) evropskih država okupljene u Evropsku radiodifuznu uniju. Prvenstveno je osnovan radi organizovanja televizijskih prenosa međunarodno značajnih događaja. Tako su svi prenosi Novogodišnjeg koncerta iz Beča, takmičenja "Četiri skakaonice", međunarodnih fudbalskih utakmica počinjale špicom Evrovizije. Organizovanje Evrovizije nema veze sa Evropskom unijom i počinje još 1950. godine. Trenutno članstvo obuhvata 52 stalna člana i 29 pridruženih članova unije.

Ovaj znak i karakteristična melodija su godinama najavljivali direktan prenos značajnih međunarodnih događaja

Zemlje istočne Evrope su imale svoju paralelnu organizaciju pod imenom Intervizija.

Kada se kaže Evrovizija često se misli na najpoznatiji zajednički projekat, a to je Pesma Evrovizije.