Enareta (starogrčki: Ἐναρέτη ili Αἰναρέτη) bila je, u grčkoj mitologiji, kći Dejmahova i supruga Eolova te, stoga, pretkinja Eoljana.[1] Enareta je Eolu rodila sinove Atamanta, Dejona, Kreteja, Magneta, Salmoneja, Sizifa i Perijera, kao i kćerke Alionu, Kaliku, Kanaku, Perimedu i Pisidiku.[2] Možda je rodila i Arnu, ako je Eol koji se spominje kao njen muž isti onaj Eol koji se navodi kao Arnin otac.[3] U nekim se izvorima kao njeni sinovi spominju i Makarej, Etlije i Minant, a kao kćeri Tanagra i Melanipa.[4]

Reference

uredi
  1. Ἐναρέτη (Enaretē) je oblik koji se nalazi u rukopisima Pseudo-Apolodorove Biblioteke, I, 7, 1, što West (1985, str. 59–60) smatra pogreškom umesto pravilnog oblika Αἰναρέτη (Aenaretē), koji je zapisan u sholiji uz Platonov dijalog Minoj, 315c, budući da Enaretē ne može stajati u heksametarskom stihu, glavni izvor Biblioteke za ovaj mit bila je epska pesma Katalog žena, koja se u antici pripisivala Hesiodu. U sholiji uz Pindarovu Pitijsku odu, IV, 252, zabeležen je i oblik Ἐνάρεα ili Ἐναρέᾱ (Enarea).
  2. Pseudo-Apolodor, Biblioteka, I, 7, 3.
  3. Pausanija, Opis Helade, IX, 40, 5. Međutim, Diodor Sicilijski, Istorijska biblioteka, IV, 67, 1 kaže da je Arnin otac bio praunuk Eola, muža Enaretinog.
  4. Srejović & Cermanović-Kuzmanović 1989, s.v. Eol, 2

Literatura

uredi
  • Srejović, Dragoslav; Cermanović-Kuzmanović, Aleksandrina (1989). Rečnik grčke i rimske mitologije. Beograd: Srpska književna zadruga. 
  • West, M.L. (1985), The Hesiodic Catalogue of Women: Its Nature, Structure, and Origins, Oxford, ISBN 0198140347 .