Eifelski akvadukt

Eifelski akvadukt je naziv za jedan od najdužih akvadukta sagrađenih u doba Rimskog Carstva, a koji je prenosio vodu sa brdskog područja Eifel na današnjem krajnjem zapadu Njemačke do drevnog grada Colonia Claudia Ara Agrippinensium (današnji Köln). Dužina mu je iznosila oko 95 km, a zajedno sa pomoćnim dovodima sa drugih izvora je imao ukupnu dužinu od 130 km. Sagrađen je oko godine 80. a također je karakterističan po tome što je dotok vode skoro cijelom rutom išao uispod zemlje, i što je za njega korištena gravitacija. Za razliku od nekih drugih rimskih akvadukata, Eifelski akvadukt se nastojalo graditi ispod zemlje da bi se izbjegla oštećivanja i zamrzavanje vode.

Ruta Eifelskog akvadukta, sa prosječnim nagibom.

Eifelski akvadukt predstavlja jedan od najboljih primjera rimskog inženjerstva, odnosno tehnologije koja je izgubljena u srednjem vijeku i ponovno otkrivena tek u moderno doba.

Eksterni linkoviUredi