Edikt (latinski: edictum) je naziv za dokument kojim se službeno objavljuje neki zakon ili uredbu sa zakonskom snagom. Izraz dolazi od edikata koje je u antičkom Rimu izdavao pretor, a koji su predstavljali važan izvor rimskog prava. Izdavanje edikata je sa vremenom prešlo u ruke careva te se otada gotovo u pravilu povezuje sa monarhijama.

V. također uredi