Dvotrbušni mišić

Dvotrbušni mišić (lat. musculus digastricus) je parni nathioidni mišić, koji pripada srednjem sloju prednje grupe vratne muskulature. Sastoji se iz dva dela, odnosno trbuha: prednjeg (lat. venter anterior) i zadnjeg (lat. venter posterior) i međutrbušne tetive na kojoj se pričvršćuju.

Dvotrbušni mišić

Prednji trbuh se pripaja u predelu tzv. digastrične jame na telu donje vilice, a odatle se prostire unazad i nadole do tetive na kojoj se pričvršćuje. Zadnji trbuh polazi od mastoidnog nastavka slepoočne kosti i takođe se završava na tetivi, koja se pripaja na telu podjezične kosti.

Digastrični mišić sa donjom vilicom obrazuje topografski predeo, koji nosi naziv podvilični trougao (lat. trigonum submandibulare), a u kome se nalazi podvilična žlezda i druge važne anatomske strukture. Osim toga, on učestvuje u izgradnji prednjeg (lat. trigonum linguale anterius – Pirogoff) i zadnjeg jezičnog trougla (lat. trigonum linguale posterius – Béclard).

U inervaciji prednjeg trbuha mišića učestvuje milohioidni živac, koji vodi poreklo od donjoviličnog nerva, dok je zadnji trbuh inervisan digastričnom granom facijalnog živca. Prednji trbuh mišića snabdeva submentalna arterija, grana facijalne arterije. Zadnji trbuh mišića snabdevaju mišićne grane zadnje arterije uha i okcipitalne grane spoljašnje karotidne arterije.[1]

Uloge digastričnog mišića su raznolike i složene, a zavise od tačke oslonca. Ukoliko je tačka oslonca na gornjim pripojima, on podiže podjezičnu kost pri gutanju i govoru. Sa druge strane, ukoliko je oslonac na hioidnoj kosti, mišić učestvuje u procesu otvaranja usta i spuštanju donje vilice.

Literatura uredi

  • Dr Slavoljub V. Jovanović, dr Nadežda A. Jeličić: "Anatomija čoveka – glava i vrat" ("Savremena administracija" Beograd 2000.) ISBN 86-387-0604-9
Mišići vrata
prednja strana
potkožni sloj platizma
površinski sloj sternokleidomastoidni m.
srednji sloj nathioidni m. (dvotrbušni, stilohioidni, milohioidni, geniohioidni), pothioidni m. (sternohioidni, omohioidni, sternotiroidni, tirohioidni)
duboki sloj pretkičmeni m. (prednji pravi m. glave, dugi m. glave, dugi m. vrata), skalenski m. (prednji, srednji, zadnji, najmanji)
zadnja strana
prvi sloj trapezasti m.
drugi sloj zavojni m. glave - zavojni m. vrata - m. podizač lopatice
treći sloj rtenični m. glave - rtenični m. vrata. - polurtenični m. glave - najduži m. glave - najduži m. vrata - bedreno-rebarni m. vrata
četvrti sloj mali pravi zadnji m. glave - veliki pravi zadnji m. glave - gornji kosi m. glave - donji kosi m. glave - međurtenični m. vrata - poprečnortenični m. - međupoprečni m. - bočni pravi m. glave
  1. „Dvotrbušni mišić (Digastric)” (SR). fitplaneta.com. Pristupljeno 18.03.2024.