Slepoočna kost


Slepoočna kost (os temporale) je parna kost koja se nalazi između sfenoidalne, okcipitalne i parietalne kosti.

Kost: Slepoočna kost
Kosti lobanje
Kosti lica
Latinski os temporales

Čini je pars squamosa koji gradi lateralni zid krova lobanje, pars tympanica, koji gradi zid spoljnog slušnog hodina (meatus acusticus externus) i petrozni deo (pars petrosa), koji je sastavljen od spoljašnjeg dela koji gradi mastoidni nastavak i unutrašnjeg, koji gradi srednji deo baze lobanje.

Vidi još uredi