Duktilnost (lat. ductilis = mek) je osobina materijala da se pod uticajem vanjskog naprezanja plastično deformira prije nego što nastupi lom.

Shematski prikaz okruglih metalnih šipki nakon testiranja rastezanjem.
(a) Krti lom
(b) Duktilni lom
(c) Potpuno duktilni lom

Primjerice, lom armirano betonske konstrukcije može nastati po čeliku ili po betonu, rijetko istovremeno. Ako je čelik tokom upotrebe u fazi velikih deformacija (do 10‰), slom može nastati uz prethodno nastajanje pukotina. Takav slom naziva se duktilan ili žilav slom. Duktilnost je svojstvo, a mjera duktilnosti izražava se odnosom između deformacija kod sloma i deformacija popuštanja. Ako je ovaj odnos veći od 1, a manji od 2 radi se o neduktilnom elementu. Ako je manji od 1 radi se o krhkom elementu. Ako u armirano betonskom elementu prvo popusti armatura element je duktilan, a ako popusti beton element je krhak.Duktilnost je sposobnost konstrukcije da se deforimise bez nekih vecih ostecenja.