Družba Braća Hrvatskoga Zmaja

Spomen ploča na ulazu Družbe »Braća Hrvatskoga Zmaja«

Družba »Braća Hrvatskoga Zmaja« (akr. DBHZ, lat. Ordo fratres draconis croatici) je hrvatsko bratstvo i kulturna udruga utemeljena na načelima prijateljstva, bratstva, dragovoljnosti, kolektivnog rada i odlučivanja, sa svrhom da čuva i obnavlja hrvatsku kulturnu baštinu i oživljuje uspomenu na događaje iz hrvatske prošlosti i na zaslužne Hrvate.

PovijestUredi

Družbu su u Zagrebu formalno osnovali 16. studenoga 1905. godine Emilij Laszowski i Velimir Deželić stariji, mada ona tradiciju vuče od tzv. hrvatskih vitezova zmajskoga reda Ordo equestris draconis (Red zmajskih vitezova) hrvatsko-ugarskoga kralja Žigmunda Luksemburškoga, viteškog reda utemeljenog 1408. godine, u kojem su tada većinu činili hrvatski plemići. Njihovi potomci iz tadašnjeg dijela plemstva su Družbu smatrali nastavkom nekadašnjeg viteškog reda. Kao osnovnu zadaću je Družba navela čuvanje "hrvatske katoličke kulture i domovine od nevjernika i krivovjeraca".

Pravila Družbe potvrđena su 1906. godine, ali su više puta mijenjana i dopunjavana. Rad Družbe vodi Meštarski zbor koji se prema sadašnjim pravilima sastoji od Velikog meštra i 10 meštara, a bira se na 5 godina.

U svojim je redovima Družba imala velik broj istaknutih imena hrvatske kulture i javnoga života; sudaca, odvjetnika, gospodarstvenika, svećenika, osoba koje su radile u državnoj i gradskoj upravi, te osoba mnogih drugih zanimanja.

Za vrijeme NDH je osnovan »Vitežki red hrvatskog zmaja«, te je tako prestala postojati Družba braće hrvatskoga zmaja u Zagrebu, temeljem § 4. Zakonske odredbe o osnivanju »Vitežkog reda hrvatskoga zmaja« od 11. ožujka 1943.

Nakon propasti NDH i uspostave komunističke Jugoslavije, Družbi je poonovno prekinut rad, ovaj put odlukom vlasti tadašnje NR Hrvatske od 4. ožujka 1946.,[1] a cjelokupna imovina je konfiscirana.

Rad Družbe je obnovljen nakon prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj 1990. i dolaska HDZ na vlast, čiji će istaknuti članovi i simpatizeri imati važnu ulogu u djelovanju Družbe tokom sljedećih nekoliko godina.

Veliki meštriUredi

 1. Emilije pl. Laszowski, Prazmaj Brloški i Ozaljski (1905–35)
 2. Milutin Mayer, Zmaj Svetohelenski (1936–41)
 3. Mladen Deželić, Zmaj Kolokočki IV. (1943–45)
 4. Antun Bauer, Prazmaj Vučedolski (1990–92)
 5. Đuro Deželić, Zmaj Kolokočki V. (1992–93)
 6. Juraj Kolarić, Zmaj Hrašćanski od Sv. Jurja u Trnju (1993–2001)
 7. Matija Salaj, Zmaj Starovukovarski (2001–06)
 8. Dragutin Feletar, Zmaj Velikootočki (2006–11)
 9. Nevio Šetić, Zmaj od Istre (od 2011)

Istaknuti članoviUredi

PovezanoUredi

IzvoriUredi

 1. Ministarstvo unutrašnjih poslova Narodne Republike Hrvatske, odluka br. 7548/46, na osnovu člana 16 i člana 12 točka b Zakona o udruženjima, zborovima i drugim javnim skupovima.

LiteraturaUredi

 • Kolarić, Juraj. Deset godina djelovanja obnovljene družbe "Braća Hrvatskoga Zmaja" : (1990.-2001.) , Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja", Zagreb, 2001., ISBN 953-96798-9-3
 • Pravila i Ordo draconicus Družbe "Braća Hrvatskoga Zmaja", 1990., signatura u NSK 691.083
 • Machala, Marijan, (ur.) Prigodnica : Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" 1905.- 16. XI. 2005., 2. izd., Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja", Zagreb, 2005., ISBN 953-6928-11-6

Eksterni linkoviUredi