Društva kapitala

Društva kapitala je izraz koji se u privrednom, odnosno trgovačkom pravu koristi za sljedeća trgovačka društva: