Za ostale upotrebe, pogledajte Drim (razvrstavanje)

Drim (alb. Drini, mak.: Дрим) je reka na jugoistoku Balkana. Prosečni protok vode u Drimu je 352 m³/s. Sliv Drima pokriva teritoriju od 11.756 km², severnu i istočnu Albaniju, zapadnu Makedoniju i zapadni deo Metohije. Protiče kroz duboke klisure i nije plovan.

Rečno jezero Koman
Mesto gde se Drim uliva u Bojanu

Reka Drim nastaje spajanjem Belog i Crnog Drima kod grada Kukes u severoistočnoj Albaniji. Od tog mesta do ušća u Jadransko more Drim je dugačak 160 kilometara. Sa Belim Drimom, ukupna dužina reke je 335 kilometara. Blizu Skadra, Drim se deli na dva rukavca (bifurkacija). Jedan od njih se uliva u Jadran južno od grada Lješ, a drugi, manji, uliva se u reku Bojana. Drugi rukavac je nastao 1858.

Reka Drim je od velikog značaja za albansku privredu, posebno za proizvodnju električne energije. Na reci su izgrađene 3 brane koje služe za proizvodnju struje. Veštačko jezero Fjerza je sa 73 km² najveće veštačko jezero u Albaniji. Naredno jezero u nizu ima površinu od 25 km².

Poslednji patrijarh srpski, pred drugo ukidanje Pećke patrijaršija 1766., Vasilije Jovanović-Brkić je u svojoj knjizi, napisanoj u Livornu 1771. godine Opis turski oblasti i u njima hrišćanskih naroda, a naročito naroda srpskog spominjao i rijeku Drim. Spomenuo je Crni Drim i drugu reku, Srpski Drim, koja dolazi iz pravca Dukađina i uliva se u Crni Drim. [1] Srpski Drim je današnji Beli Drim.

Reference

uredi
  1. Бркић, Василије (1891.). СКА Споменик X, Опис турски области и у њима хришћанск народа, а нарочито народа српског. Београд: Српска краљевска академија. str. 51..